Refleksja na dziś

Niedziela 8 listopada 2020

Czytania » Nasze lampy

W nocy rozmyślały, a rankiem biegły do drzwi. Tam każdego dnia znajdowały dar – czekającą nań mądrość, trzymającą w ręku dzban oliwy Bożej łaski. Dlatego nie musiały szukać sprzedających. Panny roztropne.

Być może nie z powodu spóźnienia drzwi zamknięto. Być może Panu Młodemu nie jest miły dar kupiony. Być może oczekuje On daru serca. „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?”

Panna roztropna niesie to, co rankiem znalazła u swych drzwi. Panna nieroztropna biegnie do sklepu.

A wystarczyło w nocy rozmyślać, wstać o świcie i drzwi otworzyć.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reklama

Reklama