Słownik biblijny

Hasła na literę „A”

Achaja

Prowincja rzymska, obejmująca południową połowę półwyspu greckiego. Nazwa wywodzi się z określenia Greków w źródłach chetyckich i egipskich. U Homera Achajami są towarzysze Achillesa i Agamemnona. W czasach historycznych nazwa dotyczyła południowo-wschodniej Tesalii i północnego wybrzeża Peloponezu. Po podziale na prowincje w 27 r. przed Chr. rzymska prowincja Achaja obejmowała dolną połowę Grecji. W NT nazwa prowincji jest powiązana z nauczaniem Pawła w jej stolicy, Koryncie (Dz 18,27; 1 Kor 16,15; 2 Kor 1,1).
(EB)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg