Słownik biblijny

Hasła na literę „A”

Areopag

(gr., „wzgórze Aresa”)

Niewysokie wzgórze w Atenach, na północny zachód od Akropolu. Na wzgórzu znajdowały się kamienne siedzenia dla spotykającej się na nim rady, wywodzącej się z grona doradców królów ateńskich. Choć władza polityczna rady upadła w V w. przed Chr., zachowała ona jurysdykcję w sprawach o zabójstwo. O Pawle powiedziano, że przemawiał na Areopagu (Dz 17,19.22) i nawrócił członka rady, Dionizego (Dz 17,34).

(EB)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg