Słownik biblijny

Hasła na literę „A”

Apostoł

gr. apostolos: posłaniec, poseł, wysłannik.

Apostołami są najpierw uczniowie Jezusa, wybrani przez Niego do grona Dwunastu.

Oto ich imiona: Szymon, nazwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub i Jan, Filip i Bartłomiej, Mateusz i Tomasz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon, zwany Gorliwy, Juda, syn Jakuba, i Judasz Iskariota (Łk 6,13-16).

Liczba 12 nawiązuje do dwunastu pokoleń izraelskich - fundamentu Ludu Bożego Starego Testamentu. Apostołowie stanowią fundament nowego Ludu Bożego - Kościoła. Po śmierci Judasza Iskarioty dołączono do Dwunastu, w wyniku losowania, Macieja (Dz 1, 13). Zadaniem Dwunastu jest dawanie świadectwa o Panu Jezusie w Jerozolimie i w Judei, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

Później tytuł apostoła nadawano innym głosicielom Ewangelii. Św. Paweł szczyci się tytułem apostoła Jezusa i broni go przed zarzutami (2 Kor 2,14-7.16; Ga 1, 1.10-2,21). W znaczeniu dosłownym apostołami są wszyscy głosiciele dobrej nowiny o zbawieniu świata przez zmartwychwstałego Jezusa. Szczególną rolę w gronie Apostołów pełnił św. Piotr. Apostołowie stanowią fundament Kościoła, który cały jest apostolski.

(za: Gość Niedzielny Nr 2/2002)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg