Słownik biblijny

Hasła na literę „G”

GENEALOGIE JEZUSA


mają wartość teologiczną. Mateusz wyprowadza rodowód poprzez trzy grupy postaci, po czternaście imion w każdej: pierwsza od Abrahama do Dawida, druga od Salomona do niewoli babilońskiej, trzecia od niewoli babilońskiej do Jezusa (Mt 1,1-18). Liczba czternaście ma znaczenie symboliczne, odpowiadając imieniu Dawida: równa się ona sumie wartości liczbowej poszczególnych liter w zapisie hebrajskim imienia za pomocą samych spółgłosek (DWD = 4 + 6 + 4).

Mateusz wskazuje na wypełnienie się Bożych obietnic ponawianych wielokrotnie wybranym przez Boga ludziom, a zwłaszcza obietnicy Mesjasza, który wybawi lud Izraela z grzechów. Również schematyzm genealogii Łukasza pokazuje, że nie chodzi o imienne podanie wszystkich biologicznych przodków Jezusa. Genealogię tworzy jedenaście grup po siedem osób od Jezusa do Adama (Łk 3,23-28). Wyliczenie to ukazuje Jezusa jako zbawiciela wszystkich ludzi.
(za: Gość Niedzielny Nr 51/2002)

Reklama

Reklama