Słownik biblijny

Hasła na literę „G”

GERAZA

(dzisiejsze Dżirasz)
Jedno z trzech największych miast rzymskiej Arabii. Geraza jest położona około 60 km na południowy wschód od Jeziora Galilejskiego, w górach Gileadu. Wynika stąd, że wskazane przez ewangelistę Łukasza miejsce uzdrowienia opętanego przez demony (Łk 8,26) nie może być właściwe. Miastem administrowała osoba wyznaczona przez legata Syrii i oficjalnie znana jako „Antioch Chrysorrhoas". Prace wykopaliskowe prowadzone na terenie Gerazy odsłoniły ruiny budowli publicznych pochodzących z I i II w. po Chr. Natrafiono m.in. na pozostałości murów miejskich, bram i wież, kilka głównych ulic, forum, hippodrom, kilka teatrów, łuk triumfalny oraz świątynie Zeusa i Artemidy. Moneta, pochodząca z okresu panowania Kommodusa, potwierdza, że miasto zostało założone przez Aleksandra Wielkiego. Najwcześniejsze wzmianki o Gerazie pochodzą z II w. przed Chr. Józef Flawiusz, żydowski historyk, pisze, że Żydów, mieszkających w tym mieście, oszczędziła ludność pogańska, gdy miasto zaatakowali buntownicy żydowscy w czasie żydowskiej rewolty (Bell. 2,480).
(za: EB)

Reklama

Reklama