h

Biblia i kultura

Wykład Ks. Prof. Marka Starowieyskiego

 

Załącznik

 

Podstawowa literatura polska

 

Opracowania ogólne na temat Biblia i kultura:

- Biblia a literatura, red. S.Sawicki, J.Gotfryd, Lublin 1986;
- N.Frye, Wielki kod Biblii. Biblia i literatura, Bydgoszcz 1988;
- K. Bukowski, Biblia a literatura polska, Poznań 19882;
- Biblia a kultura Europy, 1-2, Łódź 1992;
- Biblia w kulturze, red. S.Rzepczyński, Słupsk 1996;
- D.Fouilloux, i inni, Kultura biblijna, Słownik, Warszawa 1997 (postaci biblijne w kulturze);
- M.Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 1998 (postaci biblijne w kulturze);
- S.M.Miller, R.V. Huber, Historia Biblii, Warszawa 2005;
- G.Ravasi, Piękno Biblii, Kraków 2006;
- T.Jelonek, Biblia w kulturze świata, Kraków 2007;
- A. Wilson-Dickson, Historia muzyki chrześcijańskiej, Warszawa 2007;
- Biblia w kontekście kultur, Lublin 2009 [?];
- ks. M.Starowieyski, Tradycje biblijne, Kraków 2011 (synteza);

Film:

- ks. M.Lis, A.Garbicz, Światowa encyklopedia filmu religijnego, Kraków 2007 (tam: Biblia w filmie, tamże 49n.);
- ks. M.Lis, Audiowizualny przekład Biblii, Od translatio do transmediatio, Opole 2002;
- Tenże, Elementy biblijne w filmach niebilijnych, w: Ukryta religijność kina, Opole 2002, 77-96;

Sztuka:

- Biblia w malarstwie, Warszawa 1990;
- J.B.Porter, Zaginiona Biblia, Warszawa 2003 (apokryfy);
- C. de Capoa, Stary Testament. Postacie i epizody, Warszawa 2007;
- S.Zuffi, Nowy Testament. Postacie i epizody, Warszawa 2007;
- Jezus według mistrzów, Warszawa 2008 (dobra analiza niektórych obrazów);

Język

- A.M.Komornicka, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994;
- J.Godyń, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów j. polskiego, Kraków 1995;
- S.Koziara, Frazeologia biblijna w j. polskim, Kraków 2001;
- K.Długosz-Kurczabowa, Szkice z dziejów języka religijnego, Warszawa 2007.

Bibliografia:

- G.Kramarek, Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Bibliografia opracowań. Wiek XX, Lublin 2004.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg