Jezus z Nazaretu?

W każdej epoce powracają pytania o Jezusa. Co więcej, one nie milkną, lecz stają się coraz częstsze.

Zdaje się, że w każdej epoce, w każdym czasie, w stosunku do każdego człowieka powraca pytanie o Jezusa z Nazaretu. Nikt nie może przejść obok tego pytania i trudno pozostać wobec Jezusa obojętnym. Jakie pytania dotyczące Jezusa z Nazaretu stawia teologia fundamentalna?

W każdej epoce powracają pytania o Jezusa. Co więcej, te pytania nie milkną, lecz stają się coraz częstsze. Małą ilustracją tego faktu jest chociażby liczba publikacji na temat Jezusa ukazująca się każdego roku. Gdybyśmy policzyli te publikacje, to być może bylibyśmy zaskoczeni, że jest ich rokrocznie około tysiąca. Oczywiście nie wszystkie mają tę samą rangę i wartość, ale warto zwrócić uwagę na sam fakt. Wśród nich pewno najbardziej znane jest trzytomowe dzieło J. Ratzingera/Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu” opublikowane w latach 2007-2012[1]. Warto w tym miejscu wspomnieć także pracę ks. prof. Antoniego Paciorka, biblisty z Tarnowa, który w ubiegłym roku opublikował obszerną monografię zatytułowaną również „Jezus z Nazaretu”.

Oczywiście w sprawie osoby Jezusa Chrystusa stawiane są przeróżne pytania. Od najbardziej ogólnych, po bardzo szczegółowe, od zwyczajnych i prostych, po bardzo wyrafinowane, od często powracających do rzadko spotykanych, od takich, które pojawiają się ze zwykłej ciekawości, po takie, które inspiruje głęboka miłość. Teologia fundamentalna z racji swego przedmiotu – jak zresztą sugeruje jej nazwa – zajmuje się kwestiami z punktu widzenia teologii absolutnie podstawowymi. W kontekście osoby Jezusa z Nazaretu pojawiają się więc tu trzy zasadnicze pytania: Czy Jezus z Nazaretu jest postacią historyczną? Czy możemy dotrzeć do historii Jezusa? I wreszcie: Kim był/jest Jezus z Nazaretu?

Sądzę, że możemy się skoncentrować na odpowiedzi na te trzy pytania, gdyż one mogą się stać dobrym przygotowaniem do dalszych rozważań/wykładów o Jezusie Chrystusie.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama