Dary Ducha

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia ich siedem.

Co zatem oznacza w listach Pawła sowo charisma – łaska, dar?

Pierwszy termin – charisma, to wyraz charakterystyczny zasadniczo dla tekstów Pawła. Poza bowiem listami Apostoła Narodów słowo to pojawia się jedynie w Pierwszym Liście Apostoła Piotra, gdy ten zachęca adresatów, by jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służyli sobie nawzajem „tym darem, jaki każdy otrzymał” (1P 4,10).

Słowo charisma bardzo rzadko występuje też w literaturze greckiej. Sam w sobie ów termin nie ma nic wspólnego z Duchem, nabiera jednak takich konotacji w kontekście lub w połączeniu z innymi określeniami. Samo słowo charisma pochodzi od słowa charis – „łaska” i odnosi się do konkretnego znaku łaski Bożej. Apostoł Paweł używa właśnie terminu charisma w takim znaczeniu. Pokazuje w jaki sposób Boża łaska ujawnia się wśród ludzi. Bóg, wskazuje Paweł, obdarza nas różnymi łaskami – darami. Darami tymi są: życie wieczne (Rz 6,23), przywileje dane Izraelowi (Rz 11,29), celibat i małżeństwo (1Kor 7,7), wybawienie od niebezpieczeństwa śmierci (2Kor 1,11).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama