Dary Ducha

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia ich siedem.

Czy sformułowanie „dary Ducha” występuje w listach Apostoła Pawła?

Sformułowanie „dary Ducha”, czy też „dar Ducha”, w takiej formule – w takim rozumieniu, jak to wcześniej powiedzieliśmy, bezpośrednio nie pojawia się w listach św. Pawła. Jednakże mając na uwadze zwłaszcza List do Rzymian i Pierwszy List do Koryntian (Rz 1,11; 1Kor 12 – 14), mówienie o darach Ducha Świętego w myśli listów Apostoła Pawła jest w pełni uzasadnione.

Co zatem Apostoł Paweł rozumie, gdy używa terminów które łączą się z darami Ducha Świętego?

Zasadniczo w tekstach Apostoła Pawła spotykamy cztery terminy, które wskazują na „dary Ducha”: charisma, czy też charismata – słowo pochodzące od greckiego charisma – łaska, pneumatika – czyli dary duchowe, pneumata czyli dosłownie duchy oraz dorea – czyli łaska, dar.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama