Kościół w Ewangelii św. Mateusza

Według św. Mateusza Jezus jako Syn Człowieczy założył królestwo Boże na ziemi i po swoim odejściu zjawi się ponownie na końcu świata jako Król i zarazem Sędzia.

Proszę podsumować temat Kościoła w Ewangelii św. Mateusza...

Zawiedli królowie, w których Izrael złożył ufność i wierzył, że zapewnią narodowi bezpieczeństwo. Wtedy przywódcami i przewodnikami stali się prorocy. Usiłowali budować wspólnotę narodu wybranego.

Podobnie czynił Jezus – największy Prorok. W zakończeniu Kazania na Górze (Mt 7,24-27; Łk 6,46-49) wezwał do budowania na Jego słowach, nawet jeżeli są one bardzo radykalne.

Ale jak to czynić? Trzeba sięgnąć do Ewangelii, a zwłaszcza Ewangelii św. Mateusza. Jest to – tak powszechnie się uważa – Ewangelia eklezjalna, gdyż:

a) Najczęściej, zwłaszcza kiedyś, była cytowana we wspólnocie uczniów Jezusa.

b) Bo tylko w niej – gdy chodzi o Ewangelie – pojawia się określenie Kościół.

c) Bo w niej odzwierciedla się wiara Kościoła. W niej jest ukazany Jezus, taki, w jakiego wierzy Kościół. Ewangelista nie jest zainteresowany procesem dojrzewania Apostołów w wierze.

d) Bo – wreszcie – w niej dostrzega się stale troskę o Kościół, który jest wspólnotą Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, ale jest także wspólnotą braterską.

«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg