Kościół w Ewangelii św. Mateusza

Według św. Mateusza Jezus jako Syn Człowieczy założył królestwo Boże na ziemi i po swoim odejściu zjawi się ponownie na końcu świata jako Król i zarazem Sędzia.

BIBLIOGRAFIA:

Gnilka J., Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków: Wydawnictwo Znak 1997.

Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, Kraków: Wydawnictwo „M” 2002.

Haręzga St., Eklezjologia, w: Teologia Nowego Testamentu. Tom I. Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie, M. Rosik (red.), Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej2008, 165-216.

Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚNT. III/1), Poznań-Warszawa: Pallottinum 1979.

Kudasiewicz J., „Idąc więc czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28,16-20), w: tenże,  Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki: Apostolicum 1999, s. 340-358.

Paciorek A., Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 1-13. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB, I/1), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.

Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza. Rozdziały 14-28. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB, 1/II), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków: Znak 2012.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1.  Od chrztu w Jordanie do Przemienienia,  Kraków: Wydawnictwo M 2007.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część II. Od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2011.

 

[1] Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w życiu Kościoła, 11.

[2] Benedykt XVI, Święty Paweł i jedność Kościoła (Homilia w bazylice św. Pawia za Murami, 25.04.2005), w: Benedykt XVI, Święty Paweł Apostoł Narodów, Poznań 2008, s. 43.

«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg