Kościół w Ewangelii św. Mateusza

Według św. Mateusza Jezus jako Syn Człowieczy założył królestwo Boże na ziemi i po swoim odejściu zjawi się ponownie na końcu świata jako Król i zarazem Sędzia.

Czy temat Kościoła jest ważny w Ewangelii św. Mateusza?

Według św. Mateusza Jezus jako Syn Człowieczy założył królestwo Boże na ziemi i po swoim odejściu zjawi się ponownie na końcu świata jako Król i zarazem Sędzia. W takim razie królestwo Syna Człowieczego można zamknąć w czasie określonym między pierwszym przyjściem Chrystusa a Jego paruzją. Z tego wynika, że jest ściśle związane z ziemią, mimo iż ze swej istoty jest niebieskie (duchowe) i pełne urzeczywistnienie osiągnie w przyszłości. Samo w sobie jest tworem doskonałym, tak co do celu, jak i co do środków do niego prowadzących. Nie jest zależne od czynników ziemskich i ludzkich, mimo iż trwa na ziemi i składa się z ludzi wszystkich ras i języków. Nie jest organizacją ziemską czy instytucją doczesną, chociaż trwa w doczesnym świecie wśród dobrych i złych ludzi.

Akcentując powyższe cechy królestwa Syna Człowieczego, bez trudności można zauważyć, że na tej płaszczyźnie spotyka się ono i przedziwnie zespala z Kościołem. Temat ten jest dla św. Mateusza równie ważny jak określenie królestwo Boże. Kościół jest aktualizacją i urzeczywistnieniem królestwa Bożego na ziemi.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg