Nie koniec nieszczęść

Nie jest więc tak, jak się niekiedy uważa, że w starotestamentowym świecie przymierze Boga i Jego błogosławieństwo objawiało się zawsze pomyślnością i dostatkiem w życiu.

Boża obietnica dana Jakubowi (Rdz 28,3-4) zaczyna się spełniać coraz wyraźniej – wyruszył do Charanu bez majątku i bez dzieci, teraz wraca, sprowadzając liczną rodzinę i stada bydła. Zagrożenie ze strony Ezawa zostaje zażegnane – dochodzi do pojednania między nim a Jakubem. Ezaw odchodzi do Edomu pozostawiając Jakubowi wolną przestrzeń w Kanaanie...

Jednakże wbrew pozorom nie oznacza to końca nieszczęść w życiu Jakuba:

- jego córka Dina zostaje zgwałcona
- Symeon i Lewi dokonują okrutnej zemsty
- Rachela daje mu drugiego syna Beniamina, ale umiera podczas porodu
- Bilha zdradza go z jego synem Rubenem
- umiera Izaak


Zgwałcenie Diny

Po rozstaniu się z Ezawem udał się w okolice Sukkot, gdzie zbudował dom i szałasy dla swoich trzód. Później zaś przeniósł się do Sychem w Kanaanie. Tutaj stała się rzecz straszna. Córka Jakuba, Dina (mająca wówczas jak twierdzą niektórzy bibliści ok. 12 lat), została porwana i zgwałcona przez Sychema, syna Chamora Chiwwity, księcia tego kraju.

Czyn ten niósł za sobą daleko idące konsekwencje:

1. Dla kobiety oznaczało to moralną i towarzyską degradację i deprecjację. Chociaż nie była winna, to jednak surowe obyczaje tamtych czasów sprawiały, że nik z taką kobietą nie chciał zawrzeć małżeństwa.

2. W ówczesnej kulturze nie była to sprawa tylko osobista. W osobie Diny shańbiony został cały ród Jakuba – nie tylko przez Sychema, ale całą społeczność miasta Sychem. Dlatego też Jakub, gdy powiedziano mu co się stało, nie podejmuje żadnej decyzji. Czeka na powrót swoich synów, by w tak ważnej sprawie dotyczącej honoru i szczęścia córki, poznać ich zdanie na ten temat.

3. Hebrajskie słowa oceniające czyn Sychema użyte w Rdz 34,7 używane były do określenia najcięższych wykroczeń seksualnych oraz świętokradztwa, które całą społecznośc obciążały przed Bogiem. Tak więc zostały naruszone nie tylko relacje międzyludzkie, ale także sfera kultyczno-religijna.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama