Refleksja na dziś

Piątek 16 marca 2012

Czytania » Wybór

Najważniejsza w życiu każdego człowieka jest umiejętność dokonywania dobrych wyborów, albo – gdy wybierze się źle – umiejętność przyznania się do błędu i korekta swojego myślenia i postępowania.

Pan Bóg wybrał mnie przed założeniem świata, abym była święta i nieskalana przed Jego obliczem (Ef 1,4). On się nie myli, dokonał dobrego wyboru. Skoro tak, to znaczy, że mogę być święta i nieskalana. Jest to w zasięgu moich możliwości.

Nie znaczy to, że osiągnę to o własnych siłach. Stanie się tak tylko wtedy, gdy zacznę słuchać Boga, gdy umiłuję Go całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

On mnie poprowadzi, pouczy, wesprze i umocni, gdy oddam Mu całą siebie.

Odpowiadam na Słowo:

Podziękuję Panu Bogu za to, że mnie stworzył, za moje istnienie i wieczne życie, do którego mnie przeznaczył.

Co mówi Duch...

"Aby miłość jak dobre nasienie wzrastała w duszy i wydawała owoce, każdy wierny powinien chętnie słuchać Słowa Bożego, i czynem wypełniać wolę Bożą z pomocą Jego łaski, uczestniczyć często w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, i w świętych czynnościach oraz ustawicznie praktykować modlitwę, samozaparcie, ochoczą posługę braterską i wszelkie cnoty. […] Miłość, zarówno do Boga, jak i do bliźniego, jest znamieniem prawdziwego ucznia Chrystusa." (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, 42)


 

Piątek 3. tygodnia Wielkiego Postu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama