Refleksja na dziś

Sobota 16 kwietnia 2016

Czytania » Bóg o ludzkim obliczu

Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko! (Dz 9,34).

Apostoł Piotr dostrzega codzienne potrzeby ludzi i stara się im zaradzić mocą Jezusa. W ten sposób ukazuje, że Bóg działa w świecie przez ludzi. I czyni dzieła, które po ludzku wydają się niemożliwe. Piotr dokonuje w imię Jezusa uzdrowienia Eneasza i wskrzeszenia Tabity. W ten sposób umacnia wiarę braci.

Sami niewiele znaczymy i mało możemy zdziałać. Wpatrujmy się więc w oblicze Boga, który sam stał się człowiekiem i jest Panem zwyczajnych, ludzkich spraw. Dostrzega nasze potrzeby i przychodzi nam z pomocą. Potrzebne jest jednak nasze zaufanie słowom Pana, które „są duchem i życiem”. Tylko On ma „słowa życia wiecznego”.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

lednica2000 Lednica2000 - Ukaż mi Panie swą twarz

Sobota 3. tygodnia wielkanocnego

Przeczytaj komentarze | 1 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

0 nika 16.04.2016 09:01
Powiedzmy to wprost - św. Piotr moca Jezusa czynił cuda! I teraz też, jeśli Pan Bóg zechce, to może posłużyć się każdym z nas do czynienia cudów, nie tylko do zaradzania potrzebom ludzkim w miarę naszych sił.

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama