Refleksja na dziś

Piątek 7 września 2018

Czytania » Stare jest lepsze

Tęsknota za tym, co już było, co z powodu upływu czasu zyskuje w ludzkich oczach, dotyczy też życia duchowego.

A przecież każdy czas jest czasem łaski i w każdym momencie działa Pan. Dlatego każdy czas jest tym najlepszym.

W każdym momencie życia człowiek winien mieć ufność w Panu i czynić to, co dobre. Zawsze może się radować, gdyż Pan zawsze spełnia pragnienia ludzkiego serca.

W każdej sekundzie życia należy Panu powierzać swą drogę, ufać Mu, gdyż On nieustannie działa.

I zawsze jest ten odpowiedni czas, by odstąpić od tego, co złe.

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” (Flp 4,4-5).

Elżbieta Krzewińska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama