Cytat dnia

Niedziela 14 Kwietnia 2019 r.

Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca [Flp 2,11]

Poniedziałek 15 Kwietnia 2019 r.

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów [Iz 42,6b]

Wtorek 16 Kwietnia 2019 r.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi [Iz 49,6b]

Środa 17 Kwietnia 2019 r.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. [Iz 50,6a]

Czwartek 18 Kwietnia 2019 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. [1 Kor 11,26]

Piątek 19 Kwietnia 2019 r.

Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? [Iz 53,8]

Sobota 20 Kwietnia 2019 r.

Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. [Iz 55,8]

Reklama

Reklama