Cytat dnia

Niedziela 21 Kwietnia 2019 r.

Każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów [Dz 10,43]

Poniedziałek 22 Kwietnia 2019 r.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami [Dz 2,32]

Wtorek 23 Kwietnia 2019 r.

Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła [Dz 2,39]

Środa 24 Kwietnia 2019 r.

«Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» [Łk 24,32]

Czwartek 25 Kwietnia 2019 r.

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. [Dz 3,15]

Piątek 26 Kwietnia 2019 r.

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. [Dz 4,11]

Sobota 27 Kwietnia 2019 r.

«My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy». [Dz 4,20]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg