Cytat dnia

Niedziela 11 Sierpnia 2019 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. [Łk 12,48b]

Poniedziałek 12 Sierpnia 2019 r.

Dokonajcie więc obrzezania waszych serc, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku. [Pwt 10,16]

Wtorek 13 Sierpnia 2019 r.

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. [Mt 18,14]

Środa 14 Sierpnia 2019 r.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. [1J 3,16a]

Czwartek 15 Sierpnia 2019 r.

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. [Łk 1,49]

Piątek 16 Sierpnia 2019 r.

«Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela» [Mt 19,6b]

Sobota 17 Sierpnia 2019 r.

«Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać» [Joz 24,24]

Reklama

Reklama