Cytat dnia

Niedziela 25 Sierpnia 2019 r.

Są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi [Łk 13,30]

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019 r.

Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. [Ga 4,6b]

Wtorek 27 Sierpnia 2019 r.

Zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. [Mt 23,23b]

Środa 28 Sierpnia 2019 r.

Wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. [Mt 23,28]

Czwartek 29 Sierpnia 2019 r.

Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. [Jr 1,8]

Piątek 30 Sierpnia 2019 r.

Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. [1Tes 4,7]

Sobota 31 Sierpnia 2019 r.

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. [Mt 25,29a]

Reklama

Reklama