Cytat dnia

Niedziela 18 Sierpnia 2019 r.

Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. [Hbr 12,4]

Poniedziałek 19 Sierpnia 2019 r.

«Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» [Mt 19,16b]

Wtorek 20 Sierpnia 2019 r.

«U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». [Mt 19,26b]

Środa 21 Sierpnia 2019 r.

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? [Mt 20,15b]

Czwartek 22 Sierpnia 2019 r.

Nazwano Go imieniem: "Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju". [Iz 9,5b]

Piątek 23 Sierpnia 2019 r.

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. [Mt 22,37]

Sobota 24 Sierpnia 2019 r.

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego [J 1,51b]

Reklama

Reklama