Refleksja na dziś

Czwartek 8 października 2020

Czytania » Wierność do końca

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze (Łk 1,74-75).

Zachariasz „napełniony Duchem Świętym”, po dziewięciu miesiącach milczenia, uwielbia Boga hymnem. W ten sposób kończy „stare” i przechodzi do „nowego, ukazując wypełnienie obietnic danych Abrahamowi, ojcu naszej wiary.

W obliczu aktualnej sytuacji w świecie zastanawiamy się, pełni obaw i lęków o jutro, jaka będzie nasza przyszłość… jaki będzie stan naszej wiary jutro, pojutrze… Jesteśmy przecież zawieszeni między „już” i „jeszcze nie”, pomiędzy ziemią i niebem.

Bóg daje odpowiedź, że jeżeli będziemy wierzyć i służyć Mu w „pobożności i sprawiedliwości”, oddając Mu cześć, składając ofiary duchowe i dochowując wierności przymierzu zawartemu na chrzcie – On sam będzie naszą nagrodą.

InstrumentalPraise Tim Hughes - Beautiful one - Instrumental with lyrics

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg