Cytat dnia

Niedziela 14 Marca 2021 r.

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. [J 3,17]

Poniedziałek 15 Marca 2021 r.

Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę [Ps 30,4]

Wtorek 16 Marca 2021 r.

Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza [Ps 46,3]

Środa 17 Marca 2021 r.

Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał . Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? [Iz 49,15]

Czwartek 18 Marca 2021 r.

Zamienili swą Chwałę na podobieństwo cielca jedzącego siano [Ps 106,20]

Piątek 19 Marca 2021 r.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański [Mt 1,24]

Sobota 20 Marca 2021 r.

Odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? [J 7,40-41]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg