Cytat dnia

Niedziela 21 Marca 2021 r.

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne [J 12, 25]

Poniedziałek 22 Marca 2021 r.

I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz [J 8,11]

Wtorek 23 Marca 2021 r.

Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych. [J 8,24]

Środa 24 Marca 2021 r.

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli [J 8,31]

Czwartek 25 Marca 2021 r.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. [Łk 1,38]

Piątek 26 Marca 2021 r.

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. [Jr 20,11]

Sobota 27 Marca 2021 r.

I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. [Ez 37,23]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg