Cytat dnia

Niedziela 7 Marca 2021 r.

Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! [J 2,16]

Poniedziałek 8 Marca 2021 r.

Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. [Łk 4,24]

Wtorek 9 Marca 2021 r.

Nie mówię ci, że (masz przebaczyć) aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. [Mt 18,22]

Środa 10 Marca 2021 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. [Mt 5,17]

Czwartek 11 Marca 2021 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. [Łk 11,23]

Piątek 12 Marca 2021 r.

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą [Mk 12, 29-30]

Sobota 13 Marca 2021 r.

Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika [Oz 6,4]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg