Słownik biblijny

Hasła na literę „A”

Azariasz

Imię wielu osób, głównie z pokolenia Judy, od czasów Salomona po powrót z wygnania babilońskiego.

1. Król Judy (2 Krl 14,21; 15,1.7.17.23.27; 1 Krn 3 12) nazywany też Ozjaszem.

2. Dwóch synów króla judzkiego Jozafata (2 Km 21,2).

3. Królewski namiestnik i dowódca (1 Krl 4,5; 2 Krn 23,1).

4. Prorok (2 Krn 15,1)

5. Kilku kapłanów: 1 Krl 4,2; 1 Krn 6,21; 9,11; 2 Krn 29,12; Ne 8,7.

6. Różni przywódcy rodów i inne osoby: Jr 42,2; 1 Krn 2,8.38-39; 2 Krn 28,12; Ne 3,23-24; 7,17; 12,33.

7. Pierwotne imię Abed-Nego (Dn 1,6-7.11.19; 2,17; 1 Mch 2,59; Pieśń Trzech Młodzieńców, Dn 1,65).

(EB)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama