Słownik biblijny

Hasła na literę „N”

NISAN


Pierwszy miesiąc roku w kalendarzu starotestamentowym (Est 3,7; Ne 2,1). Nisan jest wyrazem zapożyczonym z języka akkadyjskiego i należy do nazw miesięcy w babilońskim systemie lunarnym, który Żydzi przyjęli w swojej rachubie czasu po wygnaniu. Akkadyjskie nisannu, słowo z kolei zapożyczone od Sumerów, odpowiada sumeryjskiemu miesiącowi Bára.zag.gar, pierwszemu miesiącowi w systemie nippurskim, który obowiązywał w Babilonii w okresie starobabilońskim. Nisan przypada na wiosnę (marzec- kwiecień) i odpowiada wcześniejszemu hebrajskiemu określeniu Awiw (Wj 13,4; 23,15; 34,18; Pwt 16,1) Święto Paschy obchodzi się w połowie miesiąca Nisan i określa także czas ukrzyżowania Jezusa (por. Mt 26,17-19).
(EB :. - Oficyna Wydawnicza „Vocatio” :.)

Reklama

Reklama