Słownik biblijny

Hasła na literę „N”

NEHEMIASZ


(hebr. Nehemjah = Jahwe pocieszy)
Imię wielkiego reformatora izraelskiego życia po niewoli. O jego działalności mówi Neh. (1, 1-7, :22a; 11-13). Był synem Helchiasza i pełnił zaszczytny urząd podczaszego na dworze perskiego króla Artakserksesa I. W 20 roku panowania tego władcy (445 przed Chr.) dowiedział się Nehemiasz w Suzie od przybyłego z Jerozolimy Hananiego o smutnym położeniu tego miasta. Nehemiasz otrzymawszy tę wiadomość modli się do Boga za swym miastem i otrzymuje pozwolenie od Artakserksesa na powrót do Jerozolimy i odbudowę zburzonych murów (Neh. 2, 1-8). Mimo opozycji ze strony Samarytan (2, 19 - 4, 2) i różnych przeszkód od wewnątrz (5, 1-19) Nehemiasz zdołał odbudować w krótkim czasie mury miasta. Odznaczał się wielką bezinteresownością (Neh. 5, 14-19) i jako namiestnik króla perskiego bronił swych zubożałych rodaków przed wyzyskiem bogaczy. Zwiększył liczbę mieszkańców Jeruzalem (Neh. 7, 4-72) i wrócił po 12 latach swych rządów do Suzy (433). Po pewnym jednak czasie Nehemiasz, otrzymawszy nowe pozwo1enie królewskie, powrócił do Jerozolimy i wydał różne zlecenia tyczące się święcenia szabatu i mieszanych małżeństw (Neh. 13, 4-31). Dalsze losy tego męża nie są znane. Księga Eklezjastyka (49, 15) wychwala go jako odnowiciela murów Jerozolimy, a autor 2 Księgi Machabejskiej (2, 13) jako kolektora Ksiąg świętych.

(PEB - Księgarna św. Wojciecha :. [ www.mojeksiazki.pl] )

Reklama

Reklama