Słownik biblijny

Hasła na literę „N”

NATANAEL


1. Przodek Judyty (Jdt 8,1).

2. Jeden z wybranych uczniów Jezusa, wymieniony tylko w Ewangelii Jana; przyprowadził go do Jezusa Filip (J 1,43-51; por. 21,1). Jezus powiedział o nim: „(…) to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Ewangelista przedstawia Natanaela jako człowieka głęboko religijnego i oddanego Bogu. Wyznanie Natanaela ma charakter wzorcowy: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Natanael jest także znany z wcześniejszego powiedzenia: „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” Ponieważ jego imię nie pojawia się na listach apostołów w innych Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich, wielu biblistów identyfikuje go z innymi osobami z tych list, najczęściej z Bartłomiejem
(EB)

Reklama

Reklama