Czy Biblia nas zmienia?

Przez cały dzień będą czytali słowo Boże. W warszawskim kościele orionistów każdy może włączyć się we wspólną lekturę, a wieczorem wziąć udział w modlitwie zakończonej agapą.

Czy Biblia jesz­cze przemienia chrześcijan?   Gusjer / CC 2.0 Czy Biblia jesz­cze przemienia chrześcijan?
Pytanie aktualne na każdym kontynencie
Ekumeniczne czytanie Pisma św. organizuje 23 maja po raz dziewiąty Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”. Danuta Baszkowska, prezes stowarzyszenia, wraz z Warszaw­skim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej i orionistami, zaprasza do kościoła przy ul. Lindleya 12 na całodzienny maraton bliblijny, w godz. 9–18.

Z kolei o godz. 19 kard. Kazi­mierz Nycz, metropolita warszawski popro­wadzi spotkanie modlitewne „Czy Biblia jesz­cze przemienia chrześcijan?”. Homilię wygłosi bp dr Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego, sekretarz Pol­skiej Rady Ekumenicznej.

Słowo na Ekume­niczne Dni Biblijne 2013 odczyta Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Pol­sce.

W czasie spotkania wystąpi Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła ewangelicko-refor­mowanego pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego. Spotkanie zakończy się tradycyjnym dziele­niem się chlebem i wspólną agapą.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama