Nie omijać człowieka

W Dębicy nie odkładają Pisma Świętego do lamusa. Chcą je czytać ze zrozumieniem.

W Domu Generalnym sióstr służebniczek w Dębicy odbyło się kolejne Spotkanie z Biblią prowadzone przez  ks. dr. hab. Piotra Łabudę, biblistę z Tarnowa.

Pierwsza część wykładowa była lekcją poznawania św. Pawła Apostoła - tła historycznego i religijnego życia Apostoła.

- We wszystkich spotkaniach, w których biorę udział, najważniejsza jest możliwość wyciszenia, zastanowienia się w skupieniu, w ciszy, bo cały czas jesteśmy zagonieni. Tu możemy wejrzeć w swoje życie, co ja robię, jak ja do Pisma Świętego  podchodzę, tu jest przestrzeń modlitewna, cisza, spokój. Cieszę się że, siostry organizują te spotkania, bo w dzisiejszym świecie czegoś takiego nam bardzo potrzeba - mówi jedna z uczestniczek.

Druga część spotkania była medytacją metodą lectio divina w oparciu o perykopę ewangeliczną o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37).

Oto opinie uczestników spotkania:

Ja wyniosłam z tego spotkania, z tej medytacji  bardzo wiele, ponieważ często jestem niecierpliwa a mam do czynienia z osobami chorymi, trudnymi bardzo i muszę dojść do pewnej refleksji, nauczyć się tej wielkiej cierpliwości, zbierać w sobie siły do miłości.

Kochać samego siebie…, bo aby kochać innych, być dobrym dla innych, trzeba być dobrym dla siebie i trzeba mieć siłę i tę radość wewnętrzną.

Omijamy bliźniego wtedy, kiedy chcemy odpocząć, kiedy warunek odpoczynku dla nas jest ważniejszy aniżeli spotkanie się z bliźnimi,  myślę, że to jest takie ważne.

Prosić o dobrą śmierć, prosić jak się jest jeszcze w pełni życia.

Najbardziej uderzyło mnie zachowanie tego dobrego człowieka, Samarytanina, jego podejście, jego bezinteresowność.

Bardzo cieszę się z tego tło historycznego, który ksiądz profesor nakreśla, bo ja lubuje się właśnie w takich sprawach i cieszę się, że  w tak przystępny sposób przekazuje i ubogaca naszą wiedzę. 

Dla mnie ważne jest oderwanie się od codzienności i przeżywanie tego Słowa Bożego jakoś wyjątkowo. To słowo jest poprzedzone przykładami i doświadczeniem księdza profesora.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama