Wiara w Ewangelii św. Mateusza

Jakie jest główne przesłanie tej ewangelii?

a) Mt 5-7.

Jezus ogłasza jego nadejście. Jest to przemówienie programowe, kreślące obraz doskonałego ucznia.

b) Mt 10.

Jest to przemówienie albo pouczenie misyjne dotyczące głoszenia królestwa.

Jezus podaje rady w związku z prześladowaniami. c) Mt 13. Przypowieści o tajemnicy królestwa. d) Mt 18. Przemówienie eklezjalne, które reguluje wzajemne stosunki uczniów we wspólnocie. e) Mt 24-25. Przemówienie eschatologiczne o stanie końcowym i o udoskonaleniu królestwa. Każda z mów poprzedzona została częścią opisową, tworząc z nią jakby jedną księgę dzieła.

Opisy stanowią przygotowanie i ilustrację przemówień. Widać w nich wyraźną ewolucję wydarzeń, a w przemówieniach paralelny rozwój mesjańskiej idei królestwa niebieskiego.[1]

Chronologicznie królestwo, czyli panowanie Boga, dzieli się na trzy etapy: pierwszy – jego inauguracja w osobie, czynach i słowach Chrystusa; drugi – czas rozpoczynający się wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa a trwający do końca świata; trzeci – królestwo eschatologiczne w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli królestwo Boże czasów ostatecznych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg