ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE PIERWSZEJ TURY

Muszę przyznać, że zarówno ilość (51) osób biorących udział w I turze jak i poziom odpowiedzi przerosły wszelkie oczekiwania. Aż 22 osoby poprawnie odpowiedziały na sześć ostatnich pytań. W związku z tym o zwycięstwie zadecydowało pytanie pierwsze, czyli najtrudniejsze. Gratulujemy więc nie tylko tym, którzy zwyciężyli tę turę, ale wszystkim Uczestnikom.


Pytanie 1 (7 pkt.) Co dokładnie oznacza skrót: 4QExb ODPOWIEDŹ: Oznacza dokument zawierający fragment Księgi Wyjścia(Ex) znaleziony w czwartej(4) grocie w Qumran (Q); był to drugi w kolejności znalezienia fragment Wj (b) i taka odpowiedź jest bardzo dobra Niektórzy jednak odpowiedzieli jeszcze dokładniej podając, że: - jest to zwój (a nie księga czy papirus jak czasem odpowiadano) - materiałem jest pergamin (gdyż brak oznaczenia innego materiału - taką zasadę przyjęto w oznaczeniach qumrańskich) - zawiera fragmenty Wj 1-5 (było to również uznawane jako wyjaśnienie owego "b") ____________________________________ Pytanie 2 (6 pkt.)

Proszę napisać 6 zwrotów z Pisma Świętego, które stały się przysłowiowe i weszły do języka potocznego oraz podać skąd one pochodzą. Przykład: "Niewierny Tomasz" (J 20,24-29); "Owoc zakazany" (Rdz 2,16-17) itp. Odpowiedź: Nie da się chyba wymienić wszystkich, natomiast niektóre z nich można znaleźć TUTAJ :. Poza tym na to pytanie wszyscy odpowiedzieli prawidłowo ____________________________________ Pytanie 3 (5 pkt.) Co i gdzie mówi Pismo Święte o śmierci Judasza? Odpowiedź: powiesił się (Mt 27,5) spadłszy głową na dół, pękł na pół, i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności (Dz 1,18n) I już poza konkursem – wyjaśnienie podane przez jednego z Uczestników: Przeciwnicy Kościoła zarzucają sprzeczność tym dwóm opisom. Jest to jednak sprzeczność tylko pozorna. Giuseppe Ricciotti twierdzi, że "[...] te dwie relacje dotyczą dwóch różnych momentów tego samego zdarzenia". Zwyczaj wieszania za pomocą sznura jest sprawą nowoczesną. W przszłości posługiwano się tzw. "widełakmi" (łac. furca), jakie tworzą dwie rozwidlające się gałęzie, w których zawieszano szyję, bez potrzeby posłużenia się sznurem, gdzie brzuch z konieczności zwrócony jest do "wewnątrz" co w momencie pęknięcia gałęzi i spadania w dół powoduje ocieranie się przedniej części ciała o ewntualne przeszkody w postaci gałęzi czy też ostrych występów skalnych. Efektem spadania i ocierania mogło być rozdarcie powłok brzusznych, a następnie wypłynięcie trzewi o czym pisze Łukasz, a jest to relacja typowa dla lekarza, którym był autor trzeciej Ewangelii. ____________________________________ Pytanie 4 (4 pkt.) Proszę wymienić cztery najważniejsze kodeksy zawierające hebrajski tekst Starego Testamentu Odpowiedź: 1. Kodeks Kairski (ok. 895 r.) inne nazwy: Codex Cairensis, Prorocy z Kairu, Kodeks Proroków z 895 r 2. Kodeks z Aleppo (ok. 930 r.) inne nazwy: Codex Aleppensis 3. Kodeks Leningradzki (ok. 1008/9 r.) inne nazwy: Codex Leningradiensis 4. Kodeks Babiloński (ok. 916 r.) inne nazwy: Codex Petropolitanus; Codex Babylonicus prophetorum; Kodeks Proroków z 916 r.; Kodeks Petropolitański; Kodeks Petersburski Poza tym wymienia się jeszcze: 5. Kodeks Pięcioksięgu (z ok. 950 r.) inne nazwy: Pięcioksiąg z Muzeum Brytyjskiego; Kodeks z British Museum 6. Kodeks Reuchlina (z ok. 1105 r.) inne nazwy: Codex Reuchlinianus (lub Reuchliniamus); Kodeks Proroków Reuchlina 7. Kodeks z Michigan z X w. Prawidłowa odpowiedź powinna zawierać nazwy czterech spośród powyższych kodeksów. (niektórzy podawali kodeksy greckie np. Watykański czy Aleksandryjski, papirusy np. papirus z Nash, wydania krytyczne np. Biblia Hebraica Stuttgartensia) ____________________________________ Pytanie 5 (3 pkt.) Jak nazywał się dziadek Mojżesza i ile lat żył? Odpowiedź: Kehat – żył 133 lata ____________________________________ Pytanie 6 (2 pkt.) Jak nazywa się najbardziej znany przekład: a) ST na język grecki b) Pisma Świętego na łacinę Odpowiedź: a) Septuaginta b) Wulgata ____________________________________ Pytanie 7 (1 pkt.) Jak brzmi imię wybranego do grona Apostołów na miejsce Judasza? Odpowiedź: Maciej

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg