ODPOWIEDZI


OMÓWIENIE TURY IV - ETAPU V


Pytanie 1 [127] - (28 pkt.)

Na mapie (można na niej jeszcze "kliknąć" i ją powiększyć) przedstawiona jest Palestyna z czasów Nowego Testamentu. Zaznaczono na niej: kropkami - miejscowości trójkątami - szczyty górskie liniami przerywanymi - granice państw czy obszarów geograficznych (linia ciągła wokół cyfr od 1 do 7 nie wyznacza obszaru, lecz stanowi jedynie techniczne wyróżnienie cyfry) Zadanie polega na podaniu właściwych nazw geograficznych ODPOWIEDZI: Poniżej zostały przedstawione odpowiedzi założone, tym niemniej ze względu na rozbieżności w różnych mapach oraz fakt, że używano różnych nazw, uznawane były również inne odpowiedzi. Proszę zatem sprawdzić w wynikach (punkty zostały rozdzielone - osobno za Kraje, Miejscowości, Wody i Góry)

Kraje Miejscowości Wody Góry
1 - Judea a - Jamnia 11 – Morze Śródziemne 21 - Tabor
2 - Samaria b - Arymatea 12 – Jezioro Genezaret 22 - Karmel
3 - Galilea c - Emaus 13 - Jordan
4 - Dekapol d - Jerozolima 14 – Morze Martwe
5 - Syrofenicja e - Betlejem
6 - Perea f – Betania za Jordanem
7 - Idumea g - Jerycho
h - Betania
i - Samaria
j - Cezarea
k - Nazaret
l - Kana
ł - Kafarnaum
m - Betsaida
n – Cezarea Filipowa


«« | « | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg