ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY II - ETAPU VI


Pytanie 1 [135] - (7 pkt.)

Znane jest przysłowie mówiące o wróblu w garści i gołębiu na dachu. Jakie powiedzenie w Piśmie Świętym wyraża podobną myśl? ODPOWIEDŹ: „Lepszy jest żywy pies, niż lew nieżywy” Koh 9,4b uwzględniane będą również inne cytaty, jeśli oddają sens przysłowia


Pytanie 2 [136] - (6 pkt.)

W potocznym języku mówimy niekiedy, że ktoś „pożera” książki. Proszę wskazać w Piśmie Świętym fragment ukazujący pozytywny skutek zjedzenia książki oraz fragment, kiedy skutek tego nie był zbyt przyjemny. ODPOWIEDŹ: Ezechiel po zjedzeniu zwoju księgi odczuł słodycz miodu w ustach (Ez 2,8-3,3) Natomiast wnętrzności Jana napełniły się goryczą po spożyciu książeczki z ręki anioła (Ap 10,10)


Pytanie 3 [137] - (5 pkt.)

Egipcjanie, Partowie, Albańczycy, Elamici, mieszkańcy Hiszpanii, Judejczycy, Medowie, mieszkańcy Pontu, Libijczycy, Rzymianie, mieszkańcy Kapadocji, Celtowie, mieszkańcy Pamfilii, Żydzi, mieszkańcy Azji, Kreteńczycy, mieszkańcy Frygii, Turcy, Arabowie, Hindusi, mieszkańcy Mezopotamii. Niektóre spośród powyższych nazw nie pasują do tego zestawu. Które i dlaczego? ODPOWIEDŹ: Nie pasują: Albańczycy, mieszkańcy Hiszpanii, Celtowie, Turcy i Hindusi, gdyż Pismo Święte nie wymienia ich w wśród ludzi, którzy zgromadzili się wokół Apostołów po Zesłaniu Ducha Świętego (Dz 2,9-11).


Pytanie 4 [138] - (4 pkt.)

Kto był największym kompozytorem według Pisma Świętego? ODPOWIEDŹ: Król Salomon: „Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć." (1Krl 5,12) ewentualnie można tutaj wymienić Dawida – jako tego, którego utworów najwięcej jest w Piśmie Świętym


Pytanie 5 [139] - (3 pkt.)

Który prorok przepowiedział uwięzienie świętego Pawła? ODPOWIEDŹ: „Kiedyśmy tam przez dłuższy czas mieszkali, przyszedł z Judei pewien prorok, imieniem Agabos. Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: «To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan»." (Dz 21,10-11)


Pytanie 6 [140] - (2 pkt.)

Apostołowie mimo tego, że widzieli Jezusa Zmartwychwstałego nadal nie porafili się wyzbyć strachu. Podczas Święta Pięćdziesiątnicy zamknięci w Wieczerniku z obawy przed Żydami wychodzą z niego dopiero wówczas, gdy zstępuje na nich Duch Święty. Jakie dwa błędy zawiera powyższa wypowiedź biorąc pod uwagę treść Pisma Świętego? ODPOWIEDŹ: Tekst Pisma Świętego nie mówi: 1. że byli zgromadzeni w Wieczerniku 2. że byli zamknięci z powodu strachu i obawy przed Żydami


Pytanie 7 [141] - (1 pkt.)

Zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Czy w Piśmie Świętym jest wspomniana gdzieś piłka – a jeśli tak, to gdzie? ODPOWIEDŹ: Tylko jeden raz: „Oto Pan zrzuci cię, człowiecze, z wielkim rozmachem i uchwyci cię jednym chwytem, i tocząc cię zwinie w kłębek jak piłkę, [rzucając] po ziemi przestronnej. Tam umrzesz i tam pójdą pojazdy, z których się chlubiłeś, o ty, zakało domu twego pana!" (Iz 22,17-18)


«« | « | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg