h

ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE ETAPU IX (bez Tur ze względu na wakacje)


Pytanie 2 [173] - (32 pkt.)

Kto i gdzie (księga rozdział i wiersz) powiedział te słowa? 1. Pan mój i Bóg mój Tomasz Didymos, jeden z Dwunastu - J 20,28 2. Wykonało się. Pan Jezus - J 19,30 3. Niewiasto, oto Syn Twój. Pan Jezus - J 19,26 4. Ty masz Słowa życia wiecznego. Szymon Piotr - J 6,68 5. Panie nie jestem godzien, abyś wszedł. Setnik (z Kafarnaum) - Mt 8,8; Łk 7,6 6. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pan Jezus - Mt 27,46; Mk 15,34; a także Sługa Jahwe - Ps 22,2 7. Co to jest prawda? Piłat - J 18,38 8. Co wam każe czynić to czyńcie. Maryja, Matka Jezusa - J 2,5 9. Oto Baranek Boży. Jan Chrzciciel - J 1,29 10. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego... Piłat - Mt 27,24 11. Jeśli jesteś Synem Bożym rzuć się na dół Szatan - Mt 4,6; Łk 4,9 12. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Dwaj uczniowie - Andrzej (brat Szymona Piotra) i prawdopodobnie Jan Ewangelista - J 1,38 13. Hosanna Synowi Dawidowemu! tłumy przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy - Mt 21,9; dzieci w świątyni – Mt 21,15 14. Pokój ludziom dobrej woli! Aniołowie (mnóstwo zastępów niebieskich) - Łk 2,14 15. Oto człowiek. Piłat - J 19,5 16. Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Pan Jezus - J 8,10-11


Pytanie 3 [174] - (28 pkt.)

Do kogo i gdzie (księga rozdział i wiersz) Pan Jezus powiedział te słowa? 1. Jeśli się kto nie odrodzi... do Nikodema (faryzeusza i dostojnika żydowskiego) - J 3,3; J 3,5 2. Maria najlepszą cząstkę obrała do jej siostry, Marty - Łk 10,42 3. Dziś ze mną będziesz w raju do jednego ze złończyńców ukrzyżowanych wraz z Nim (tego, który okazał skruchę) - Łk 23,43 4. Królestwo moje nie jest z tego świata do Piłata - J 18,36 5. Przykazanie moje daję wam, abyście się miłowali do uczniów (Apostołów) - J 15,12; J 15,17 (oraz "przykazanie nowe"- J 13,34) 6. Jeśliby ci milczeli, kamienie wołać będą do faryzeuszy - Łk 19,40 7. Idź, zawołaj męża twego i przyjdź tutaj do Samarytanki przy źródle - J 4,16 8. Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złe, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? do jednego ze sług arcykapłana - J 18,23 9. Jam się narodził na to, aby dać świadectwo prawdzie do Piłata - J 18,37 10. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś do Tomasza Didymosa - J 20,29 11. Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. do kobiety cierpiącej na krwotok - Mk 5,34; Łk 8,48 12. Czy i wy odejść chcecie? do Dwunastu - J 6,67 13. Odtąd już ludzi łowić będziesz do Szymona - Łk 5,10 14. Wy z ojca diabła jesteście do Żydów (którzy Mu uwierzyli) - J 8,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------- UWAGI do pytań 2 i 3: a) Cytaty te niekoniecznie są dosłowne w porównaniu z V wyd BT b) Pytania są tak proste (pierwsza ich część - nie dotycząca tzw "sigli"), że warto spróbować odpowiedzieć najpierw z pamięci, a później dopiero poszukać odpowiedzi w Pismie Świętym Ponieważ niektóre zwroty występują więcej niż jeden raz, dlatego mogą zostać uwzględnione także inne "sigle"


«« | « | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg