Podwójny Testament - Ewolucja i przemiana

Jest to fragment książki "Pismo Święte w Tradycji Koscioła" :. , który zamieszczamy dzięki uprzejmości i zgodzie Wydawnictwa WAM.

Przypisy:

[1] Ap 5,1;Ez4, 9-10.
[2] Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, ks. 5, r. 6, tłum. S. Kalinkowski, ATK, Warszawa 1981, cz. 1, s. 152; Filokalia, V, tłum. K. Augustyniak, IW PAX, Warszawa 1979, s. 42, ks. 5, r. 6. Św. Hieronim (PL, 25, 35 A; por. 24, 517 C, 631 C). In Hier. , ks. 1, n. 5 (Reiter, 9). Św. Grzegorz Wielki, In Ez. , ks. 1, h. 9, n. 30 (76, 883 B). Autpert, In Ap. , ks. 3 (469). Aimon, In Ap. (117, 1013 BD). Św. Bernard, In Cant. , kazanie 14, n. 8 (183, 843 B). Anzelm z Laon (162, 1520 A). Rupert (167, 1468 A). Alkuin (100, 669 C, 1119 A, 1120 A). Richard, In Ap. , (196, 756 B); itd.
[3] Św. Grzegorz Wielki (PL, 76, 71 C). Św. Chromacjusz z Akwilei, Siedemnaście homilii o Ewangelii św. Mateusza, h. 4, w: Chromacjusz z Akwilei, Kazania i homilie, tłum. o. S. Ryznar CSsR, wstęp i oprac. ks. E. Stanula CSsR, ATK, Warszawa 1990, s. 128-131. Gaudencjusz, tr. 8 i 9 (Glueck, 64, 79, 86). Św. Hilary, Traktat o Tajemnicach, ks. 2, r. 2 [w: św. Hilary z Poiters, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o Tajemnicach, tłum., wstęp i oprac. ks. E. Stanula CSsR, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 226-227 - przyp. red.]; In ps. 136, n. 13; 143, n. 3 (Zingerle, 733, 815). Hezychiusz, In Lev. (PG, 93, 930, B, 1157 B, 1171 B, 1154 B) itd.
[4] Kor 3, 8.
[5] Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju, h. 4, n. 4, w: Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, op. cit., s. 68; Homilie o Księdze Liczb, h. 17, n. 2, op. cit.
[6] Orygenes, Homilie o Księdze Liczb, h. 22, n. 1, op. cit., Homilie o Księdze Jeremiasza, h. 14, w: Homilie o Księdze Jeremiasza. Komentarz do Lamentacji Jeremiasza. Homilie o Księgach Samuela i Księgach Królewskich, tłum. i oprac. S. Kalinkowski, wstęp ks. E. Stanula, ATK, Warszawa 1983. Św. Ambroży (17, 344 B, 375 B). Św. Hieronim (24, 250 B; por. 25, 1391 C, 1484 B). Beda (92, 109 D). Bruno z Segni, In Deut. (164, 545 D). Luc du M. Corn., In Cant. (203, 506 B); itd.
[7] Św. Hilary, In ps. 134, n. 6 (697).
[8] In Gen. , h. 17, n. 8 (PG, 12, 260 B). Hilary, In ps. 150 (Wilmart, RB, 43, 281).
[9] Św. Hieronim, Adversus Jovinianum, ks. 1, r. 12 (PL, 23, 241); itd.
[10] Orygenes, Homilie o Księdze Jozuego, h. 23, n. 3; h. 7, n. 7, op. cit. Św. Grzegorz Wielki, In Ez. (PL, 76, 1058 C); ks. 1, h. 9, n. 30 (883 B).
[11] Raul Ardent (PL, 155, 2035 BC). Rupert (167, 796 B). Św. Grzegorz Wielki, In Ez. , ks. 2, h. 9, n. 1 (76, 1042 B); itd.
[12] Św. Ambroży, In Luc. , h. 7, n. 134 (Tissot, SC, 52, 57). Hezychiusz, In Lev. , wstęp (PG, 93, 790 B, 789 A, 791 B).
[13] Św. Hieronim, In Is. (PL, 24, 171 A); In Ez. (25, 148 A).
[14] Orygenes, Homilie o Księdze Ezechiela, h. 4, n. 1; h. 6, n. 1, w: Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela, tłum. S. Kalinkowski, WAM, Kraków 2000. Św. Hieronim, In ps. 106 (An. mareds. , III, 1, 79).
[15] Aimon In Ap. , 1.2(PL, 117, 1011 B).
[16] Hilary, In ps. 134, n. 1 (695).
[17] Klaudiusz, In Reg. , ks. 4, (PL, 50, 1177 D).
[18] Św. Hieronim, In Gal. (PL, 26, 390); Ep. 119, n. 10 (6, 118). Gaudencjusz, tr. 9; n. 1 (75); itd.
[19] Św. Grzegorz Wielki, In Ez. , ks. 2, h. 3, n. 15 (PL, 76, 965 C).
[20] Św. Hieronim, In Amos, II, 1 (PL, 25, 1003 D).
[21]Św. Grzegorz Wielki, In Ez. , ks. 1, h. 3, n. 19 (PL, 76, 814 C).
[22] Idem, Moralia, ks.31, r.20,n.47 (PL,76,778B). Absalon, Kazanie 37 (211, 218A).
[23] Klaudiusz, 30 Quaest, sup. 1. Regum. , ks. 4 (PL, 104, 753 A).
[24] Hezychiusz, In Lev. (PL, 93, 1176 B).
[25] Decret. Bonizonis, ks. 3, n. 54 (Maj, 7, 3, 27) według Orygenesa, Homilie o Księdze Kapłańskiej, h. 6, n. 3 (364), w: Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, op. cit.; itd.
[26] Bruno z Segni, In Gen. , w kwestii niewidomego Izaaka (PL, 164, 205 C); itd.
[27] Por. Rupert (PL, 167, 1473 D).
[28] Berengaud, In Ap. , wizja 3 (PL, 17, 808 BC).
[29]Alain z Lille, Kazanie 4 (PL, 210, 207 A).
[30] Św. Grzegorz Wielki, In Ez. , h. 10, n. 2 (PL, 76, 1058 C). Alkuin, In Jo. (100, 821 C). Św. Bernard, In Cant. , kazanie 47, n. 1-2 (PL, 183, 1008 CD); k. 86, n. 4 (1 196 D); itd.
[31] Pseudo-Hugo, Kazanie 27 (PL, 177, 957 A); itd.
[32] Św. Hieronim, In Is. (PL, 24, 20 B). Arnobiusz, In Luc. (Morin, RB, 1903, 72); itd.
[33] Hezychiusz, In Lev. (PG, 93, passim).
[34] Ibidem (PG, 93, 1034 B, 1036 C, 1044 D, 1119 B, 1122 C, 1123 C, 1128 A, 1130 B, 1134 B). Hugo z Rouen, Dial. , ks. 5, r. 7 (PL, 192, 1200 D); itd.
[35] Piotr Damiani, Op. 32, r. 2 (PL, 145, 541 D). Pseudo-Anzelm (Herve), h. 13 (158, 660 B). Hieronim, Tr. in ps. (An. mareds. , 3, 2, 21). Św. Grzegorz Wielki, Moralia, ks. 2, r. 36, n. 59 (PL, 75, 585 A) [por. wyd. pol.: t. 1, op. cit. - przyp. red.] itd.
[36] To właśnie u Melitona z Sardes (t 175) odnajdujemy pierwsze wzmiankowanie Starego Testamentu jako zbioru ksiąg; w odniesieniu do Nowego Testamentu trzeba czekać aż do autora antymontanistycznego, który tworzył ok. roku 192-3; w dodatku znaczenie zwrotu jest kwestionowane.
[37] Chociaż rzadko, określenia takie napotykamy jednak:
Domus haec, de qua vetusta sonuit historia
Et moderna protestatur Christum fari pagina...
(Gautier, I, 174).
[38] Amalary, Ep. 4 (PL, 105, 1334 C). Beatus, In Ap. (Florez, 278-279). Herve, In Is. (181, 506 BC); In Gal. (1134 B). Sicard, Mitrale, ks. 3, r. 6 (212, 130 B).
[39] Św. Augustyn, Objaśnienie psalmu 99, n. l, w: Objaśnienia Psalmów. Ps. 78-102, tłum. J. Sulowski, opr. E. Stanula, ATK, Warszawa 1986, s. 319.
[40] Św. Izydor, Etym. , ks. 6, r. 1 (PL, 82, 229). Pseudo-Hugo, In Hebr. , q. 80 (175, 627 AB). Richard, L. exceptionum, ks. 3, r. 10 (J. Chatillon, 121). Por. Innocenty III, Mowa 2 in nat. Dom. (217, 455 D).
[41] Św. Bernard, In vig. nat. Dom. , 6, n. 6 (PL, 183, 112 A).
[42] Rupert, In Ap. , ks. 9, r. 14 (PL, 169, 1097 CD).
[43] K. Barth, Dogmatique, tłum. fr., I, 2, 1 (99).
[44] Św. Grzegorz Wielki, In Ez. , ks. 1, h. 6, n. 17 (PL, 76, 836-837). - Tak samo w odniesieniu do „novissime" z Hbr 1; Herve (181, 1521 CD).
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama