Niepokalana dla pokalanych

Niech nas nie zmyli tekst Ewangelii. Dzisiejsza uroczystość nie dotyczy dziewiczego poczęcia Jezusa, ale poczęcia Maryi w łonie swej matki, św. Anny.

1. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu mówi, że Maryja na mocy specjalnego przywileju od Boga oraz w przewidywaniu zasług Jezusa Chrystusa była od poczęcia zachowana od skazy grzechu pierworodnego. Przypomnijmy, że grzech pierworodny to duchowe obciążenie, z którym wszyscy przychodzimy na świat. To dziedzictwo grzechu pierwszych ludzi. Można powiedzieć, że sedno grzechu pierworodnego polega na tym, że nie rodzimy się w raju, ale w świecie, w którym panuje zło i śmierć. Łatwiej przychodzi nam wybrać zło niż dobro. Dlatego wszyscy potrzebujemy odkupienia. Nie potrafimy o własnych siłach dojść do jedności z Bogiem. Maryja została jednak zachowana od tego obciążenia.

2. To wcale nie znaczy, że nie potrzebowała odkupienia. „Potrzebowała go tak samo, jak ty i ja” – tłumaczy sługa Boży abp Fulton Sheen. „Została odkupiona z góry, zapobiegawczo, w ciele i duszy, w pierwszej chwili poczęcia. My otrzymujemy owoce odkupienia w duszy podczas chrztu. Cała ludzkość potrzebuje odkupienia”. Maryja uzyskała ten przywilej ze względu na Chrystusa. Bóg działa jak artysta, przekonuje abp Sheen. Ponieważ chciał podarować nam swój najpiękniejszy obraz, sam przygotował płótno, na którym go namalował. Bóg, przygotowując swoje zjednoczenie z ludzką naturą, chciał przyjść na świat przez łono kobiety wolnej od grzechu, po ludzku doskonałej. Jezus to Nowy Adam. Dlatego konieczna jest także Nowa Ewa. Matka i Oblubienica zarazem.

3. Przez Bożego wysłańca Bóg objawia Maryi prawdę o specjalnej łasce, którą Ją obdarzył. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Najważniejsze są tu słowa „pełna łaski”, w greckim oryginale kecharitomene. Co ciekawe, określenie to zostało zaczerpnięte ze słownictwa narzeczeńsko-małżeńskiego, gdzie oznacza „jesteś pełna wdzięku i piękna”, „jesteś godna swego oblubieńca”. W kontekście zwiastowania należałoby to przełożyć jako „znalazłaś uznanie w oczach Boga”, „Bóg chce uczynić Cię swoją oblubienicą”. Zanim Maryja powie w wolności swoje „tak”, najpierw jest wielkie „tak” Boga względem Niej. Bóg nie da się wyprzedzić w miłości. Ludzka miłość jest zawsze odpowiedzią na Jego miłość.

4. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia uzmysławia nam, jak potężna jest Boża miłość. Tylko ta miłość (czyli łaska) może uczynić nasze człowieczeństwo czymś pięknym, pełnym, doskonałym. Wielu współczesnych pogan czy niedowiarków ogłasza samych siebie niepokalanymi. Mówią, że nie mają grzechu, że nie potrzebują niczyjej łaski, że sami siebie zbawią. My, katolicy, oddając chwałę jedynej Niepokalanej, uznajemy, że sami jesteśmy pokalani, świadomi własnej nędzy i skażenia grzechem. Czcimy w Maryi potęgę Bożej łaski. Wierzymy, że Bóg wybrał Ją i obdarował nie tylko ze względu na Chrystusa, ale także ze względu na nas, pokalanych. Aby przez to obdarowanie i dzięki Jej współpracy z łaską dać nam nadzieję. Maryja jest znakiem nadziei. Jest cała piękna, byśmy i my stawali się piękni. W Bogu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg