Rzeczy ostateczne według Ojców Kościoła

Zastanawiali się nad nimi przy egzegezie eschatologicznych wypowiedzi biblijnych, względnie przy omawianiu prawd wiary.

Polecana lektura:

  • Św. Augustyn, O państwie Bożym, 20-21, tł. W. Kornatowski, Warszawa 1977, s.439 – 617.
  • B. Częsz, Interpretacja nieba w kategorii państwa Bożego przed Augustynem, „Vox Patrum” 10(1990), t. 19, s. 621 - 636.
  • A. Eckmann, Symbol Apostolski w pismach św. Augustyna, Lublin 1999, s. 127 – 148.
  • R. Jędrzejewski, Bóg a zmartwychwstanie ciał w filozoficzno-teologicznej myśli Atenagorasa z Aten, „Vox Patrum” 13-15 (1993 –n1995), t. 24 – 29, s. 315 – 322.
  • A. Muszala, Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009, s. 472 – 496.
  • K. Obrycki, Los złych po śmierci według Tertuliana, „Vox Patrum” 10(1990), z. 19, s. 599 – 608.
  • M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010.
 

[1] Św. Ambroży, O dobrach przynoszonych przez śmierć, 8,31, tł. W.Szołdrski, Warszawa 1971, s. 152.

[2] Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa, 38,13, tł. S. Kalinkowski, Tyniec 1996, s. 182.

[3] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 1,11

[4] Św. Cyprian, O śmiertelności,18, tł. ks. J. Czuj, w: Św. Cyprian, Pisma,  Poznań 1937, s. 266.

[5] Św. Ambroży, O dobrach przynoszonych przez śmierć, 8,32, tł. W. Szołdrski, Warszawa 1971, s. 152.

[6] Św. Augustyn, Sermones, 6,7, tł. ks. A. Żurek, PL 38,62.

[7] Atenagoras, O zmartwychwstaniu umarłych, 25, tł. S. Kalinkowski, Warszawa 1985, s. 115.

[8] Por. Cyryl Jerozolimski, Katechezy, 18,8.

[9] Orygenes, Komentarz do Listu do Rzymian, V,9, tł. S. Kalinkowski, Warszawa 1994, s, 296.

[10] Por. Św. Augustyn, O państwie Bożym, 20,20,3.

[11] Atenagoras, dz. cyt. 15,3.

[12] Cyryl Jerozolimski, Katechezy, 18,19, tł. W. Kania, Warszawa 1972, s. 292.

[13] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 13,19, tł. W. Kornatowski, Warszawa 1977, s. 107.

[14] Por. Św. Augustyn, O państwie Bożym, 22,20.

[15] Por. Św. Augustyn, O państwie Bożym, 22,17.

[16] Por. Św. Augustyn, O państwie Bożym, 22,19,1.

[17] Por. Św. Cyprian, Listy, 39,2.

[18] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 13,22, dz. cyt., s. 110.

[19] Św. Augustyn, Sermones,  213,9, tł. A. Eckmann, PL 38,1036.

[20] Por. Tertulian, O zmartwychwstaniu umarłych, LVII, 4-6.

[21] Np. Grzegorz z Nyssy dopuszczał rozwój dziecka po śmierci, szerzej zob. A. Muszala, Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009,s. 494 – 495.

[22] Cyryl Jerozolimski, Katechezy, 18,4, tł. W. Kania, Warszawa 1972, s. 283.

[23] Ambrozjaster, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, 2.3, tł. J. Sulowski, Kraków 2000, s. 46.

[24] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 20,1,2, dz. cyt., s. 440.

[25] Por. Mt 25,33.

[26] Św. Ambroży, O dobrach przynoszonych przez śmierć, 10,46, tł. W. Szołdrski, Warszawa 1971, s. 161.

[27] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 13,3, dz. cyt., s. 89.

[28] Św. Augustyn, Sermones, 46,2, tł. ks. A. Żurek, PL 38,271.

[29] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 22,30,1, dz. cyt., s. 614.

[30] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 22,30,2, dz. cyt., s. 614

[31] Por. Mk 9,48.

[32] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 21,9,2, dz. cyt., s. 519.

[33] Por. Męczeństwo Felicyty i Perpetuły, 7-8.

[34] Por. Św. Ambroży, O dobrach przynoszonych przez śmierć, 10,45.

[35] Św. Augustyn, O państwie Bożym, 21,26,4, dz. cyt. s. 545.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg