Refleksja na dziś

Niedziela 1 grudnia 2019

Czytania » Czuwajcie!

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt 24,42).

Rozpoczynając kolejny Adwent naszego życia uświadamiamy sobie, że jesteśmy dzisiaj w świecie świadkami duchowego zamieszania czy manipulacji informacjami w środkach społecznego przekazu. Dlatego ważne jest, byśmy podejmując nasze życiowe wybory, mieli jasny punkt odniesienia, jakim jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Pan nie przestaje wzywać nas do nawrócenia i pokuty, by budować w świecie nowe obszary królestwa Bożego.

W pierwszą niedzielę Adwentu słyszymy krótkie, proste i jasne wezwanie: „czuwajcie”. Wzorem i przewodniczką na drogach adwentowej tęsknoty jest dla nas Maryja, która jest „oczekiwaniem na działanie Boga”. Ona czuwa i oczekuje na Boga. W ten sposób ożywia w naszych sercach tęsknotę za świętością, bo pragnie, abyśmy całkowicie powierzyli się Bogu. Wpatrzeni w przykład Maryja pragniemy duchowego przebudzenia, abyśmy bardziej czujnie spojrzeli na świat i zrezygnowali z powierzchowności. Adwent to czas bycia uważnym na znaki Bożej obecności w świecie. A nasza odpowiedź udzielana Bogu na modlitwie i karmiona chlebem z nieba powinna znajdować swoje odbicie w codziennym życiu.

 

Myśl dnia

Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości (Ecclesia de Eucharistia, 1).

Lednica2000 Siewcy Lednicy - Niech miłość Twa

Ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg