Cytat dnia

Niedziela 22 Lipca 2012 r.

Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

Poniedziałek 23 Lipca 2012 r.

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

Wtorek 24 Lipca 2012 r.

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Środa 25 Lipca 2012 r.

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.

Czwartek 26 Lipca 2012 r.

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Piątek 27 Lipca 2012 r.

Pan mówi: „Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was"

Sobota 28 Lipca 2012 r.

Przyjmujcie w duchu łagodności wszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg