Cytat dnia

Niedziela 15 Lipca 2012 r.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem.

Poniedziałek 16 Lipca 2012 r.

Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie.

Wtorek 17 Lipca 2012 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Środa 18 Lipca 2012 r.

Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Czwartek 19 Lipca 2012 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Piątek 20 Lipca 2012 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych.

Sobota 21 Lipca 2012 r.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach!

Reklama

Reklama