Cytat dnia

Niedziela 8 Lipca 2012 r.

Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Poniedziałek 9 Lipca 2012 r.

Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Wtorek 10 Lipca 2012 r.

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Środa 11 Lipca 2012 r.

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

Czwartek 12 Lipca 2012 r.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Piątek 13 Lipca 2012 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

Sobota 14 Lipca 2012 r.

Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg