Cytat dnia

Niedziela 12 Stycznia 2014 r.

Głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Poniedziałek 13 Stycznia 2014 r.

Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”.

Wtorek 14 Stycznia 2014 r.

„Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.”

Środa 15 Stycznia 2014 r.

Rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”.

Czwartek 16 Stycznia 2014 r.

„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.

Piątek 17 Stycznia 2014 r.

Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.

Sobota 18 Stycznia 2014 r.

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg