Słownik biblijny

Hasła na literę „D”

DWUNASTU (APOSTOŁÓW)


Grupa najbliższych uczniów Jezusa, których wybrał z grona swoich słuchaczy i nazwał apostołami. Liczba ta stała się nazwą własną kolegium apostolskiego. Nazwa Dwunastu w Nowym Testamencie występuje w zestawieniu: dwunastu uczniów bądź dwunastu apostołów. Relacje Marka o Dwunastu sięgają najstarszej tradycji spisanej przez Pawła Apostoła.

Przekaz Łukasza, iż Jezus Dwunastu nazwał apostołami, ma prawdopodobnie podkreślić charakter posłannictwa wybranych uczniów, nie odmawiając tym samym innym osobom charakteru apostolskiego. Można więc przyjąć, że Dwunastu oznacza w węższym rozumieniu tego słowa - stały i ścisły misjonarski organ Jezusa, wyraźnie wybrany i powołany przez Niego.

Liczba Dwunastu nie jest przypadkowa, lecz przez Chrystusa zamierzona i ściśle określona. Wskazują na to niektóre wyrażenia, na przykład posługiwanie się nazwą Dwunastu mimo nieobecności Tomasza i Judasza. Liczba ta miała znaczenie symboliczne, jednocząc w sobie przeszłość i przyszłość wybranego ludu Bożego. Chrystus, wybierając apostołów, nawiązał do 12 patriarchów i 12 pokoleń Izraela.

Uwidacznia się to szczególnie w momencie ustanowienia Nowego Przymierza w Wieczerniku, gdy Dwunastu zajęło miejsce przy stole, podobnie jak przy ołtarzu Mojżesza było dwanaście stalli kamiennych.
(za: Gość Niedzielny Nr 24/2002)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama