Słownik biblijny

Hasła na literę „D”

DIABEŁ


Diabeł kusi po raz pierwszygr. diabolos: ten, kto źle mówi, oszczerca, ten, kto oczernia, stąd wróg, zwodziciel, w Nowym Testamencie synonim szatana i demona.
Kusi Jezusa (Mt 4,5.8.11; Łk 4,2.3.6.13); działa na szkodę królestwa Bożego (Mt 13,39; Łk 8,12), jest potępiony w ogniu wiecznym (Mt 25,11), sprawca niewiary (J 6,70) wrogich Jezusowi Judejczyków i Judasza (J 13,2), ojciec zabójstwa i kłamstwa (J 8,44). Dzieje Apostolskie (10,38) mówią o opętanych przez diabła, zaś Paweł nazywa Elimasa synem diabła, diabłem (Dz 13,10).

Podobnie wypowiadają się autorzy pozostałych ksiąg Nowego Testamentu.
(za: Gość Niedzielny Nr 7/2002)

Reklama

Reklama