Pawłowy obraz Ducha Świętego i tradycja Starego Testamentu

Niewątpliwie bardzo trudnym wyzwaniem jest próba nakreślenia nauki Apostoła Pawła odno-śnie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, nauki o Duchu Świętym.

Dla Pawła Duch Święty był mocą niezależną od człowieka.

Paweł nie postrzega Ducha jako mocy czy też bytu podległego człowiekowi, jak to miało miejsce w tradycji hellenistycznej. Nad Duchem Świętym nie można zapanować w żaden od człowieka zależny sposób. Niemniej jednak Duch stale pomaga chrześcijanom pełniącym wolę Bożą. Duch Święty był dostępny dla wszystkich ludzi uznających, iż Chrystusa jest Panem. Apostoł Paweł w Liście do Koryntian stwierdza: „zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan” (1 Kor 12,3-5).

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg