Pawłowy obraz Ducha Świętego i tradycja Starego Testamentu

Niewątpliwie bardzo trudnym wyzwaniem jest próba nakreślenia nauki Apostoła Pawła odno-śnie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, nauki o Duchu Świętym.

Możemy spróbować pokazać na wybranych tekstach, owe podobieństwa Pawłowych tekstów z myślą o Duchu w Starym Testamencie.

Paweł, podobnie jak to jest w myśli Starego Testamentu pokazuje, że osoba – myśl o Duchu łączy się z Bożą mądrością. W wyznaniu Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, słychać echo tekstów Starego Przymierza. Apostoł pisząc o swoim wybraniu do głoszenia Dobrej Nowiny stwierdza: „głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha” (1Kor 2,9-13). Wyznanie Pawła przypomina niewątpliwie słowa z Księgi Wyjścia, gdy Pan Bóg uzdalnia do określonych zadań wybranych przez siebie ludzi. Wybierając Besaleela Pan Bóg obwieszcza Mojżeszowi: „napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac” (Wj 31,3); „i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła” (Wj 35,31). Mojżeszowi także, podobnie jak Apostołowi Pawłowi, Pan Bóg obiecuje: „Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać” (Wj 11,17). Zapowiadając także narodziny Zbawiciela prorok Izajasz pisze: „wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,1-2).

Dla Pawła, podobnie jak to jest w tradycji Starego Testamentu, Duch jest pochodzącym od Boga źródłem siły (2 Krl 2,9-15; Sdz 6,34-35; 14,19; 15,14-15) i życia (Rdz 1,2; 6,3; Ps 104,29-30; Hi 32,8; Iz 42,5; Ez 37,4-14). On też jest źródłem mądrości. Dla Pawła, podobnie jak w tradycji judaistycznej, Duch stanowi nieodłączną część życia.

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg