Święta codzienność

Podróż do domu Jezusa.

W rodowodzie Jezusa ewangelista Mateusz przedstawia nam tylko pięć kobiet, z których każda okazała wiarę i posłuszeństwo pomimo wielu niesprzyjających okoliczności życia. Tamar, Rachab,
Rut, Batszeba i Maryja zostały przez Boga szczególnie wybrane. Ostatnia z nich postanowiła zrezygnować z normalnego, spokojnego życia, aby stać się matką Boga.

Już na początku chrześcijaństwa pojawiały się apokryfy, czyli pisma, które chciały dopowiedzieć historie związane z dzieciństwem Jezusa, bo mamy ich niewiele w opisach ewangelicznych. Francine Rivers w swojej powieści zabiera nas w podróż do domu Jezusa, który do 30. roku życia, poza jedną sytuacją, nie przejawiał w żaden sposób swojej mocy i tożsamości.

Autorka świetnie zna historyczną sytuację Izraela, wszystkie tradycje, które w tamtych czasach obowiązywały. Podobnie jak apokryfy, powieść ta nie jest dogmatycznym traktatem, a fikcją literacką opartą na tym, co wiemy o Jezusie i Jego rodzinie z Ewangelii.

Rivers jest przedstawicielem ewangelicznego nurtu chrześcijaństwa, dlatego w powieści pojawia się wątek braci i sióstr Jezusa jako rodzeństwa zrodzonego z miłości Józefa i Maryi. Warto mieć to na uwadze, że w tej kwestii jako katolicy różnimy się z niektórymi naszymi braćmi protestantami.

Saga Francine Rivers pokazuje, że każdy z nas potrzebuje bliskiej relacji z Bogiem, a trudności jej bohaterek niczym nie różnią się od tych, z którymi zmagamy się w naszym życiu.

*

Francine Rivers RODOWÓD ŁASKI. MARIA. Wyd. Aetos, 2017 r.

Święta codzienność   mat. prasowy

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama